Yogapret   >

Algemene voorwaarden YOGA PRET

Bij deelname aan een proefles of reguliere les/workshop gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Yogapret. Een proefles is eenmalig mogelijk. Daarna laat je weten of je wel of niet door wilt gaan bij Yogapret, vul wel altijd een inschrijfformulier in via de website.

Medisch

Men is verplicht om voor aanvang van de les eventuele lichamelijke of psychische klachten te melden aan de docente. Bij twijfel raadpleeg uw eigen dokter of het verstandig is om Yoga te doen.

Yogapret sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade -opgelopen voor, tijdens of na de lessen- aan de cursist of zijn eigendommen dan wel immateriële schade, dan wel schade aan derden, uit. Meedoen is op eigen risico.

Yoga Pret kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toezegging tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de yogales of bij deelname de veiligheid in het geding is. In overleg kan hiertoe besloten worden.

Betaling

Het cursusgeld is het bedrag zoals vermeld staat op de website van Yoga Pret. Mondelinge of via email aanmelding voor lessen zijn geldig. U bent verzekerd van een plek na betaling van het cursusgeld aan Yoga Pret. Na ontvangst van de factuur moet u binnen twee weken betalen. Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan Yoga Pret de cursist de toegang tot de les weigeren. Er vind geen restitutie plaats bij het eerder stoppen van de lessen, om welke reden dan ook. 

Oranje en Paarse Blokken

Je abonnement loopt stilzwijgend door, opzegtermijn is een maand voordat het blok afloop en kan via email gedaan worden.

Reservering

Voor elke les of evenement heb je zelf de verantwoordelijkheid om je aan te melden, dit kan tot een minuut voor aanvang van de les, mits er plek is. Afmelden moet je vier uur voor aanvang van deze les doen, ander kost het je een les. Yogapret kan niet garanderen dat er plek voor je is als je niet op tijd reserveert. Dit komt omdat men de mogelijkheid heeft onderling tussen de lessen te switchen. 

Publicaties                                                                                                   

Soms worden er tijdens de lessen beeldmateriaal gemaakt voor verspreiding in naam van Yogapret. Als u dit niet wilt dan kunt u dat vantevoren aangeven en dan wordt daar rekening mee gehouden.

Sluiting

Op feestdagen en tijdens de zomervakanties wordt er meestal lesgegeven volgens een aangepast rooster en met andere yogadocenten. Meer informatie kunt u altijd vinden op de facebookpagina of op de website.   

 

WWW.YOGAPRET.NL
 

WINTERROOSTER 18 dec-3 jan

LET OP!

er is een aangepast kerstrooster en

Astrid komt de lessen weer invallen

 

FIJNE FEESTDAGEN ALVAST!

 

KLANKREIZEN

Kom heerlijk passief liggen luisteren naar geweldige klankschalen en meer op:

donderdag 12 dec om 20.30

donderdag 23 januari om 20.30

woensdag 4 mrt om 20.30

donderdag 16 april om 20.30

donderdag 28 mei om 20.30

donderdag 25 juni om 20.30

Geef je snel op! 

info@yogapret.nl

AANMELDEN: Partnerles en Baby reunie

Zwangere Dames, geef je op tijd op: (mag ook via MAIL!)

Partnerles op 12 dec, 23 jan, 4 mrt, 16 april, 28 mei, 25 juni en 20 aug

Baby reunie op 26 nov, 17 dec, 28 jan, 10 mrt, 21 april, 9 juni en 18 aug.

 

NIEUW: STOELYOGA

Elke WOENSDAG van 10-11 uur STOELYOGA, 

kom mee doen!